ยินดีต้อนรับทุกท่าน โปรดเข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่.
DBD Registered
FANPAGE

opencartสถิติร้านค้า
»เปิดร้านเมื่อ : 01/01/1970
»ปรับปรุงร้านเมื่อ : 08/12/2017
»PageViews : 31558
»สถิติผู้เยี่ยมชม : 190
»สินค้าทั้งหมด : 94
»หมวดหมู่ทั้งหมด : 4
ไปรษณีย์ไทย
Opencart10 บอทมาเยือนล่าสุด
5 ) ชื่อบอท : Google
เวลา : 17 Jul 2018, 2:00 am
IP : 66.249.75.27

4 ) ชื่อบอท : Google
เวลา : 17 Jul 2018, 4:24 am
IP : 66.249.75.27

3 ) ชื่อบอท : Google
เวลา : 17 Jul 2018, 5:23 am
IP : 66.249.75.27

2 ) ชื่อบอท : Google
เวลา : 17 Jul 2018, 6:24 am
IP : 66.249.75.28

1 ) ชื่อบอท : Google
เวลา : 17 Jul 2018, 10:00 am
IP : 66.249.75.26

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

การรับประกัน

นาฬิกาข้อมือ แบรนด์ INFANTRY ของคุณทุกรุ่นที่ซื้อจาก XPRESSWATCH จะได้รับการรับประกันสินค้าแบบจำกัดระยะเวลาจากเรา ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 1. การรับประกันนาฬิกาข้อมือ จะครอบคลุมเพียงแค่ระบบการเดินเวลาของตัวเรือน หรือ ระบบลานกลไก เท่านั้น ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาในการรับประกันนาน 1 ปี นับจากวันซื้อนาฬิกาข้อมือ*
 2. การรับประกันนาฬิกาข้อมือ ชนิดที่มีแบตเตอรี่ XPRESSWATCH จะรับประกันอายุแบตเตอรี่ให้ 6 เดือน นับจากวันซื้อนาฬิกาข้อมือ*
 3. นาฬิกาข้อมือ จะต้องถูกใช้อย่างเหมาะสมตามคำแนะนำ ภายใต้สภาวะปกติเท่านั้น ไม่ถูกดัดแปลง ต่อเติม แต่ง หรือไม่ใช้ผิดวัตถุประสงค์ หากตรวจพบการใช้งานหรือการกระทำที่ผิดไปจากนี้ ให้ถือว่าการรับประกันนั้นสิ้นสุดลง
 4. การส่งซ่อมแซมสินค้าจะต้องส่งพร้อมกับใบเสร็จรับเงินหรือบัตรรับประกัน** ซึ่งระยะในการดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือ เปลี่ยนสินค้า จะอยู่ในช่วง 20-30 วัน นับจากวันที่ร้านค้าได้รับนาฬิกาข้อมือจากลูกค้า***
 5. การรับประกันนาฬิกาข้อมือ จะสิ้นสุดลงทันทีที่นาฬิกาข้อมือถูกเปิดตัวเรือนจากที่อื่น โดยมิได้ส่งกลับมายัง XPRESSWATCH โดยผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ประเมินและตัดสินเรื่องการเปิดตัวเรือน
 6. การรับประกันนาฬิกาข้อมือ ไม่รวมถึง กรณีการทำนาฬิกาข้อมือตกน้ำ หรือ มีน้ำเข้าตัวเรือน อันเกิดจากการใช้งานผิดไปจากคำแนะนำที่ได้ชี้แจงไว้ หรือ เกิดจากอุบัติเหตุ หรือ ความประมาทของลูกค้า หรือ สาเหตุอื่นใด
 7. การรับประกันนาฬิกาข้อมือ ไม่รวมถึง การบุบของตัวเรือน การเป็นรอยขีดข่วนของกระจกเรือน การปริ ,ฉีก ,ขาด ,เปลี่ยนสภาพของสายรัดข้อมือ อันเกิดจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่นใด
 8. ภายหลังจากการส่งซ่อมแซมและร้านค้าส่งนาฬิกาข้อมือคืนให้ลูกค้าแล้ว ให้นับระยะเวลาการรับประกันใหม่ อีก 3 เดือน นับจากวันส่งออกจาก XPRESSWATCH โดยยกเลิกระยะเวลาเก่าที่คงค้างทั้งหมด
 9. การดูแลรักษาซ่อมแซมนอกเหนือจากการรับประกัน XPRESSWATCH  จะคิดค่าบริการเพิ่มเติม โดยแบ่งเป็น ค่าตรวจประเมินอาการ และค่าบริการซ่อมแซมรวมทั้งค่าอะไหล่ โดย XPRESSWATCH จะแจ้งกับลูกค้าเพื่อขอทำการอนุมัติก่อนทำการซ่อมแซม ดูแลรักษา
 10. XPRESSWATCH ขอสงวนสิทธิไม่ส่งคืนนาฬิกาข้อมือที่ตรวจพบการใช้งานผิดประเภทหรือไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน หรือ หมดระยะเวลารับประกันและลูกค้าไม่ติดต่อเพื่อดำเนินการต่อ
 11. XPRESSWATCH สงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการรับประกันนาฬิกาข้อมือ โยลุกค้าสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ ในเมนู การรับประกันสินค้า
 12. นาฬิกาข้อมือแบรนด์อื่น รับประกันภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาของแบรนด์นั้นๆ โดย XPRESSWATCH จะเป็นตัวกลางติดต่อสอบถามและประสานงานการส่งซ่อม(ที่อยู่ในระยะเวลารับประกัน)ไปยังต่างประเทศ  ตรวจสอบเงื่อนไขของแบรนด์นั้นๆได้ที่หน้าสินค้าบนเว็บไซต์

 

*  อ้างอิงจากวันส่งสินค้าที่ประกับตราไว้บนใบเสร็จรับเงิน

** ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้ากลับมาเพื่อดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนสินค้า โดยร้านค้าจะส่งนาฬิกาข้อมือกลับคืนให้ลูกค้าในระบบพัสดุลงทะเบียนและแจ้งรหัสพัสดุให้ลูกค้าตรวจสอบสถานะ

*** หากไม่มีบัตรรับประกันหรือใบเสร็จรับเงิน และลูกค้าไม่สามารถตอบคำถามระบุตัวบุคคลเพื่อยืนยันรายการคำสั่งซื้อจากทางร้านได้  ( อีเมลที่ใช้สั่งซื้อ , วันเวลาโดยประมาณที่สั่งซื้อ , ช่องทางการชำระเงิน , ชื่อลูกค้าที่ใช้สั่งซื้อ , เลขที่คำสั่งซื้อ  เป็นต้น ) ให้ถือว่าการรับประกันนั้นๆสิ้นสุดลงทันที ถึงแม้จะมีเหตุตรวจพบเอกสารหลักฐานยืนยันภายหลัง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการปลอมแปลงหรือสวมสิทธิการรับประกันสินค้า