ยินดีต้อนรับทุกท่าน โปรดเข้าระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่.
DBD Registered
FANPAGE

opencartสถิติร้านค้า
»เปิดร้านเมื่อ : 01/01/1970
»ปรับปรุงร้านเมื่อ : 08/12/2017
»PageViews : 31556
»สถิติผู้เยี่ยมชม : 190
»สินค้าทั้งหมด : 94
»หมวดหมู่ทั้งหมด : 4
ไปรษณีย์ไทย
Opencart10 บอทมาเยือนล่าสุด
5 ) ชื่อบอท : Google
เวลา : 17 Jul 2018, 2:00 am
IP : 66.249.75.27

4 ) ชื่อบอท : Google
เวลา : 17 Jul 2018, 4:24 am
IP : 66.249.75.27

3 ) ชื่อบอท : Google
เวลา : 17 Jul 2018, 5:23 am
IP : 66.249.75.27

2 ) ชื่อบอท : Google
เวลา : 17 Jul 2018, 6:24 am
IP : 66.249.75.28

1 ) ชื่อบอท : Google
เวลา : 17 Jul 2018, 10:00 am
IP : 66.249.75.26

ข้อตกลงการใช้งาน

รายการทั่วไป

 1. ต่อไปนี้ให้เรียก XPRESSWATCH.COM ว่า เว็บไซต์ และ เรียกลูกค้า หรือ ผู้ที่ทำการสั่งซื้อว่า ผู้ใช้บริการ
 2. ผู้ใช้บริการสมควรอ่าน ข้อตกลงการใช้งาน ก่อนทำการใช้งาน และเมื่อผู้ใช้บริการตัดสินใจกดปุ่มยืนยัน คำสั่งซื้อ(Confirm)แล้ว ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมและรับทราบ ลำดับขั้นหรือข้อตกลงในการดำเนินการตามหัวข้อนี้เรียบร้อยแล้ว
 3. ผู้ใช้บริการสมควรอ่านวิธีการสั่งซื้อสินค้า เพื่อทราบถึงวิธีการใช้บริการ และหากลูกค้าดำเนินการผิดพลาด อันเนื่องมาจากความไม่รอบคอบ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น อาทิเช่น ทำรายการซ้ำ เลือกสินค้าผิดรายการ การไม่ระบุสินค้าแถม หรือ ชำระเงินผิดพลาด เว็บไซต์ให้ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
 4. ผู้ใช้บริการสมควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า สินค้าที่สั่งไปนั้น ตนเองจะสามารถ ใส่ได้ และเหมาะสมกับตนเองหรือผู้รับสินค้า โดยตรวจสอบจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ และหากผู้ใช้บริการสั่งผิด ให้ถือเป็น ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ เว็บไซต์จะไม่ทำการเปลี่ยนสินค้าให้

 

การชำระเงิน

 1. หากผู้ใช้บริการโอนเงินผิดพลาดไปยังบัญชีอื่นซึ่งมิใช่บัญชีที่ทางเว็บไซต์แจ้งไว้ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการในการิตดตามและทวงถาม
 2. หากผู้ใช้บริการโอนเงินไม่ครบตามจำนวน เว็บไซต์มีสิทธิในการริบเงินนั้น โดยไม่จัดส่งสินค้า หรือปรับสถานะคำสั่งซื้อเพื่อรอการชำระเงินเพิ่มเติม หรือจัดส่งสินค้าให้แต่ไม่ครบจำนวน โดยพิจารณาให้มูลค้าของสินค้านั้นมีน้อยกว่าหรือเทียบเท่ายอดการชำระ แต่ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการติดต่อเพื่อทำการ แก้ไขรายการสั่งซื้อให้สมดุลกับจำนวนยอดชำระ ทางเว็บไซต์ยินดีให้แก้ไข หรือหากผู้ใช้บริการติดต่อมาเพื่อชำระเพิ่มเติมภายใน 3 วันหลังจากเว็บไซต์แจ้งเตือนการชำระเงินไม่ครบถ้วน เว็บไซต์ยินดีรับชำระเพิ่มโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือสั่งระงับ รายการสั่งซื้อ และจะจัดส่งสินค้าภายใน 1 วันทำการหลังจากได้รับชำระเงินครบเต็มจำนวน
 3. การรับชำระเงินจะสมบูรณ์เมื่อเว็บไซต์ได้รับการแจ้งชำระเงินจากลูกค้าแล้ว และผ่านการตรวจสอบว่าค่าสินค้าได้ถูกชำระเข้ามาในระบบเรียบร้อย ทั้งทางระบบหักบัตรเครดิตหรือระบบชำระเงินผ่านธนาคาร

 

การจัดส่งสินค้าและการรับประกัน

 1. เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากสินค้า (พัสดุ) ได้ส่งออกจากระบบแล้ว แต่ไปไม่ถึงปลายทาง (ผู้ใช้บริการ) แต่เว็บไซต์จะให้ความร่วมมือเต็มที่ในการติดตามทวงถามจากทางไปรษณีย์ไทย
 2. หากสินค้าที่ส่งไปถึงผู้ใช้บริการเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจาก การขนส่งให้ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของไปรษณีย์ไทยในการชดใช้ค่าเสียหาย และเป็นภาระของผู้ใช้บริการในการทวงถามค่าเสียหายจากไปรษณีย์ แต่ร้านค้าจะให้ความร่วมมือในการดำเนินการ
 3. หากสินค้าได้รับความเสียหาย หรือความไม่สมบูรณ์ อันสามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากกระบวนการผลิตทางเว็บไซต์ยินดีทำการส่งสินค้าใหม่ เมื่อได้รับการส่งสินค้ากลับคืนพร้อมใบส่งสินค้า ทั้งนี้ต้องมีการแจ้งเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง ข้อความสั้น (SMS) ,อีเมล(E-mail) หรือผ่านทางเว็บบอร์ดอย่างช้า 5 วันหลังจาก เว็บไซต์แจ้งการปรับปรุงสถานะเป็น จัดส่งเรียบร้อย หรือภายใน 2 วันรับจากผู้รับเซ็นต์รับพัสดุ
 4. ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจากความเสียหายต่อร่างกายในการใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งซื้อไปจากเว็บไซต์ ทั้งนี้เนื่องจากเว็บไซต์มีคำแนะนำ หรือ คำเตือน  หรือ ข้อห้าม ใน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ของสินค้านั้นๆแล้ว

 

พรีออเดอร์

 1. เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการคำสั่งซื้อสินค้าพรีออเดอร์ที่มีมูลค่าเกิน 5,000 บาท
 2. ในกรณีการสั่งซื้อสินค้าพรีออเดอร์ในหมวดสินค้าพรีออเดอร์ ผู้ใช้บริการต้องชำระเงินตามขั้นต่ำที่เว็บไซต์ได้กำหนด นั้นคือ 50% ของมูลค่ารวม เมื่อสินค้ามีมูลค่าต่ำกว่า 3,000 บาท และ 70% ของมูลค่ารวม เมื่อสินค้ามีมูลค่าสูงกว่า 3,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000 บาท
 3. ระยะเวลาในการดำเนินการพรีออเดอร์ นับจากได้รับชำระเงินมัดจำ อยู่ที่ 7-15 วันทำการ และอีก 2 วันทำการเพื่อจัดส่งพัสดุในประเทศ
 4. ในกรณีการสั่งซื้อสินค้าพรีออเดอร์ เมื่อเว็บไซต์แจ้งให้ชำระเงินส่วนที่ค้างไว้จนครบจำนวนมูลค่าของสินค้านั้น และหากผู้ใช้บริการไม่ทำรายการต่อ หรือขาดการติดต่อเพื่อแจ้งความประสงค์ ในการทำรายการต่อนานเกิน 5 วัน เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกและคำสั่งซื้อและริบเงินมัดจำล่วงหน้านั้น โดยไม่มีเงื่อนไข และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น
 5. ลูกค้าสามารถชำระเงินเต็มจำนวนได้ทันทีในวันทำออเดอร์ หากสะดวก และทุกขั้นตอนในการพรีออเดอร์จะมีระบบแจ้งตอบกลับทางอีเมล หรือ สามารถติดตามสถานะออเดอร์และสินค้าได้ที่เบอร์โทรของเว็บไซต์

 

เบ็ดเตล็ด

 1. เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการคำสั่งซื้อสินค้าที่ขาดการติดต่อกลับ หรือ การยืนยันคำสั่งซื้อด้วยการชำระเงินนานเกินกว่า 3 วันนับตั้งแต่มีการแจ้งเตือนจากร้านค้า
 2. อันเนื่องมาจากข้อ 3 หากลูกค้าไม่ระบุสินค้าของแถม หรือสิ่งอื่นใดอันได้รับจากโปรโมชั่น ให้ถือว่าผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะรับของแถม หรือ สิ่งอื่นสิ่งใดอันได้รับจากโปรโมชั่น (สามารถอ่านวิธีการระบุสินค้าแถมได้จากวิธีการสั่งซื้อ)
 3. ในกรณีที่สินค้าเป็น นาฬิกาข้อมือสายโลหะ ให้เป็นภาระหน้าที่ของลูกค้าในการนำสายโลหะไปตอกออกเพื่อให้ความยาวของสายเหมาะสมกับข้อมือตนเอง